Frihet, demokrati og respekt for menneskerettighetene. Dette er grunnverdiene som Europa er bygget på. Verdier som vi har kjempet hardt for å oppnå. Verdier som er under angrep akkurat nå. Catalonia har alltid stått i fremste rekke i kampen for Europas verdier. Landet vårt har alltid vært opptatt av sosiale rettigheter.

På den måten har vi klart å skape er åpent samfunn som består av mennesker fra hele verden. Vi er et foregangsland innen kampen for kvinners rettigheter og utbyggingen av en offentlig skole av høy kvalitet. Vi arrangerer massedemonstrasjoner mot krig. Vi er Europa. Vi er Europas verdier. Vi tror på Europas fremtid.

1. oktober i år satte den spanske regjeringen inn politistyrker for å hindre den katalanske folkeavstemningen om uavhengighet. De brøt seg inn i valglokaler, slo unge og gamle med køller, og konfiskerte valgurner. Hvilket lovbrudd hadde disse personene begått? De ville stemme. Det som skjer i Catalonia er ikke et internt spansk anliggende, men noe som angår alle som bor i Europa.

Her er en kort oversikt over hendelsene som har ført til dagens situasjon:

I 2006 stemte katalanerne for en ny autonomistatutt i en folkeavstemning. Den la grunnlaget for et nytt politisk forhold mellom Catalonia og Spania. Men i 2010 opphevet Spanias konstitusjonsdomstol mesteparten av den nye statutten. Over 1 million katalanere protesterte på fredelig vis mot dommen, men Mariano Rajoys spanske regjering motsatte seg enhver form for dialog med Catalonia.

Det resulterte i en kraftig økning i oppslutningen om uavhengighet for Catalonia. Som følge av dette vedtok det katalanske parlamentet å holde en folkeavstemning etter mønster av den som ble avholdt i Skottland.

Den spanske regjeringen så på denne avstemningen som ulovlig og sendte inn tusenvis av politifolk som konfiskerte stemmesedler, angrep kontorene til mediebedrifter som er for uavhengighet, stengte nettsider med informasjon om avstemningen, og arresterte over et dusin regjeringsfunksjonærer uten rettskjennelse.

1. oktober forsøkte katalanerne å stemme på fredelig vis. De ble møtt av en maktbruk fra det spanske politiet som man aldri har sett maken til i EUs medlemsland. Til tross for volden og truslene klarte 2,3 millioner personer å avlegge sin stemme. 90 % stemte for uavhengighet for Catalonia.

De spanske politikerne, inkludert kongen, har ikke fordømt politiets voldsbruk, og truer med å bruke ytterligere undertrykkelsestiltak hvis katalanerne fortsetter å forsøke å oppnå sin frihet.

Vi er europeere akkurat som deg, og trenger din hjelp for å forsvare friheten og demokratiet. Vi ber deg om å ikke se en annen vei. Del denne videoen med vennene dine og dine politiske representanter.

Hjelp Catalonia. Redd Europa

Share this video! Share this video! Share this video!