Frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne. Det er de værdier, Europa er grundlagt på. Værdier, det har kostet os meget dyrt at opnå. Værdier, der i øjeblikket er under angreb. Catalonien har altid været på forkant med Europas værdier. Vores land har altid været optaget af sociale rettigheder.

Derfor har vi skabt et åbent samfund, der består af mennesker fra hele verden. Vi er pionerer i kampen for kvinders rettigheder og har stået i spidsen for udviklingen af nogle af de mest avancerede offentlige skoler. Vi går i massedemonstration imod krig. Vi er Europa. Vi er Europas værdier. Vi tror på Europas fremtid.

Den 1. oktober indsatte den spanske regering politistyrker for at forhindre folkeafstemningen om uafhængighed. De stormede valgsteder, slog på unge og gamle og beslaglagde stemmesedler. Hvilken kriminel handling havde disse mennesker begået? De var gået ud for at stemme. Det, der lige nu udspiller sig i Catalonien, er ikke et internt spansk anliggende. Det berører alle europæiske borgere.

Sådan kom det hertil:

I 2006 godkendte catalanerne en ny statut for regionalt selvstyre i en folkeafstemning, der skabte en ny politisk relation mellem Catalonien og Spanien. Men i 2010 tilbagekaldte den spanske forfatningsdomstol selve rygraden i selvstyrestatutten. Over en million catalanere protesterede fredeligt imod kendelsen, men Mariano Rajoys regering afviste enhver form for dialog med Catalonien.

Da opbakningen til uafhængighed begyndte at stige voldsomt, besluttede det catalanske parlament at udskrive en folkeafstemning af samme slags som den, der blev afholdt i Skotland.

Den spanske regering fandt den pågældende afstemning ulovlig og satte tusindvis af politibetjente i gang med at konfiskere stemmesedler, at storme medier, der er tilhængere af selvstændighed, at lukke hjemmesider ned, hvis de rapporterede om afstemningen, og at anholde mere end 12 embedsmænd uden retskendelser.

Den 1. oktober forsøgte catalanerne på fredelig vis at afgive deres stemme. Og det spanske politi anvendte en grad af magt, der aldrig tidligere er set i en EU-medlemsstat. På trods af vold og trusler lykkedes det 2,3 millioner mennesker at afgive deres stemme, og 90 % af dem stemte for et selvstændigt Catalonien.

Hverken de spanske regeringspolitikere eller den spanske konge har fordømt politivolden, og regeringen truer med at implementere flere undertrykkende foranstaltninger, hvis catalanerne fortsætter deres kamp for frihed.

Vi er borgere i Europa, ligesom dig, og vi har brug for din hjælp til at forsvare friheden og demokratiet. Lad være med at kigge den anden vej. Del denne video med dine venner og folkevalgte politikere.

Hjælp Catalonien. Red Europa

Del denne video Del denne video Del denne video